20.06.2024

„Cała sztuka nauczania jest tylko sztuką rozbudzania naturalnej ciekawości młodych umysłów w celu jej późniejszego zaspokojenia;
a sama ciekawość może być żywa i zdrowa tylko w proporcji, gdy umysł jest zadowolony i szczęśliwy”.
Anatole France

Już po raz piąty zbieramy ogólnopolską społeczność, by popularyzować naukowe podejście do szczęścia i dobrostanu w szkołach, przedszkolach, bibliotekach, domach kultury…wśród dorosłych (nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice) i wśród dzieci.

Tydzień Szczęścia w Szkole obchodzimy w tym roku w dniach 23-29 września 2024, a hasło przewodnie brzmi:

CIEKAWI SIEBIE – CIEKAWI ŚWIATA.

Wyzwanie na ten rok: przygotowanie krótkiej formy artystycznej (scenka rodzajowa, skecz, pantomima, utwór literacki itd. na temat: „CIEKAWI SIEBIE – CIEKAWI ŚWIATA” i opublikowanie nagranej scenki do dnia 29 września (niedziela) na Waszym YouTube lub Facebooku z hasztagiem:

#tydzienszczesciawszkole2024 #happinessatschool @happinessatschool

Skąd inspiracja dla hasła?

Ciekawość, jedna z sił (mocnych stron) charakteru wg Petersona i Seligmana, sprawia, że przyjmujemy pozycję badacza, odkrywcy – względem siebie i względem otaczającego świata.

Dzięki temu, zanim zareagujemy, dajemy sobie przestrzeń, w myśl tego, co głosił Viktor E. Frankl: „Pomiędzy bodźcem i reakcją jest przestrzeń: w tej przestrzeni leży wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi.”

Z ciekawością słucham i poznaję – siebie i innych. To naturalna profilaktyka przemocy.

Ciekawość jest warunkiem rozwijania empatii. W połączeniu np. z zainteresowaniem, inspiracją, zachwytem poszerza horyzonty myślenia, czyni nas otwartymi, twórczymi, wrażliwymi.

Pozytywność, z kolei, powoduje rozbudowę naszych zasobów, wiedzy, umiejętności, więzi i sposobów działania. Wpływa na redukcję stresu, buduje odporność psychiczną, wzmacnia inteligencję emocjonalną, zwiększa nasze możliwości adaptacyjne w tym zawiłym świecie…

Ciekawość może być furtką dla rozwoju pozytywności, pozytywność uruchamia w nas ciekawość:)

Poniżej podaję przykłady aktywności, które można w tym roku wykorzystać:

 • Ciekawi siebie – czym jest dla mnie ciekawość? Czym jest ciekawość siebie? Czym jest samoświadomość? Jakie mam zasoby, którymi dysponuję? Moje ciało, mój umysł, moje emocje, moja duchowość – czy je znam?
 • Ciekawi świata – ciekawość innych ludzi, kultur, przestrzeni, rytuałów – jak ją okazuję? Jak możemy celebrować różnorodność – w klasie, w szkole, w rodzinie?
 • Świat w naszych rękach – święto ekologicznego myślenia, działania i odczuwania. W jaki sposób dbamy o Ziemię? Jak o Ziemi i Wszechświecie myślimy?
 • Święto higieny cyfrowej – czym jest higiena cyfrowa? Co dla mnie oznacza? Jak dbam o siebie w cyfrowym świecie? Jak zachęcam do dbania o higienę cyfrową innych?
 • Pomoc – nie przemoc – święto wzmacniania więzi, relacji przeciw przemocy. W jaki sposób przeciwdziałamy przemocy – fizycznej, psychicznej, emocjonalnej – w rodzinie, w klasie, w szkole? Jak sobie w tym pomagamy?
 • Święto dobrego słowa – dobre słowo ma szczególną moc – zbliża, niweluje bariery, wzmacnia. Język pozytywności przynosi wszystkim korzyści – jak go wykorzystujemy?
 • Święto twórczości, pasji i wytrwałości – rozwijanie pasji wymaga cierpliwości i wytrwałości – jak je okazujemy? W jaki sposób twórczo i wytrwale rozwijamy nasze talenty i mocne strony? Jak dbamy o utrzymanie zaangażowania? Co nas motywuje do działania? Co nas demotywuje? Jakie wyciągamy z tego wnioski?
 • Święto odwagi – odwaga to jedna z cech charakteru, którą warto w sobie rozwijać. Dzięki odwadze stawiamy granice i stajemy po „dobrej stronie MOCY”. W jaki sposób to robimy?
 • Święto empatii – empatia to jedna z ważniejszych cech w dzisiejszym świecie. Empatia pozwala mi lepiej poznać siebie, swoje granice, a jednocześnie zrozumieć innych i zaakceptować ich granice. Jak to robimy?
 • Święto godności – godność człowieka stanowi fundament budowania poczucia własnej wartości. Dzięki adekwatnemu poczuciu własnej wartości budujemy trwałe relacje ze sobą i z innymi, potrafimy zadbać o siebie i innych. Jak dbam o moją godność? Jak okazuję szacunek dla godności innym, światu?
 • Łap balans – równowaga i potrzeba odpoczynku stają się dziś cennymi zasobami, dzięki którym żyjemy zdrowo i potrafimy dobrze funkcjonować. Czym dla mnie jest równowaga? Jak odpoczywam? Jak regeneruję moje myśli, emocje, moje ciało? Spacer, spotkanie, sen, uważność…Jak zachęcam do równowagi innych?
 • Święto wspólnoty – razem lepiej – to już wiemy. Ale jak o naszą wspólnotę – rodzinną, klasową, szkolną dbamy? Jakie są nasze wspólne wartości? Co nas łączy? Czy w różnorodności możemy być razem? Jak celebrujemy sukcesy?
 • Święto wspierających przekonań – przekonania, które mamy – na temat siebie i świata wokół – wpływają na to, jak się zachowujemy, co myślimy, co czujemy, jakie budujemy relacje. Przekonania mogą rujnować, mogą też budować. Jakie przekonania mnie wzmacniają? Jak je pielęgnuję? Jak je okazuję w zachowaniu innym i co z tego wynika?

Przy okazji można skoncentrować się na jednym z haseł i uczynić z niego zagadnienie warte poświęcenia dłuższej uwagi w procesie edukacji, na różnych zajęciach, w ciągu całego roku szkolnego:

 • W jaki sposób ciekawość wpływa na odwagę? Jak odwaga wpływa na ciekawość?
 • Czym jest godność człowieka? Jakie jest rozumienie godności? Co wzmacnia poczucie własnej wartości? Jaki jest związek między poczuciem własnej wartości a rozwijaniem empatii?
 • Jak pozytywność wpływa na nasze przekonania? Jak przekonania wpływają na ciekawość siebie – ciekawość świata? Jak przekonania wpływają na skłonność do przemocy? W jaki sposób mogę pracować nad wspierającymi przekonaniami?
 • W jaki sposób regeneracja wzmacnia naszą odporność psychiczną? Czym jest odporność psychiczna i jak o nią dbam na poziomie myślenia, działania, odczuwania?
 • Jak pomaganie wpływa na nasze zdrowie i na relacje z innymi? Jak więzi z innymi, poczucie wspólnoty – z kolegami, koleżankami, nauczycielami, rodzicami – wpływa na rozwiązywanie konfliktów, trudnych sytuacji?
 • Jak twórczość wpływa na samopoczucie? Co zrobić, by osiągnąć twórczy sukces? Kiedy wkładam w coś wysiłek? Co mi daje cierpliwość?

Plan ramowy Tygodnia Szczęścia w Szkole 2023:

W tym, jubileuszowym roku, szereg aktywności towarzyszących!

1. Gorąco zapraszamy Państwa do udziału w badaniach, jakie będą prowadzone jesienią 2024 r. w ramach projektu: Szczęście w Szkole: inspiracje-badania-praktyki. Celem badań będzie diagnoza dobrostanu  nauczycieli, poczucia zadowolenia z fizycznego, psychicznego i społecznego stanu własnego życia. Mamy poczucie, że ukontentowany i zaopiekowany dorosły w szkole przyczynia się do poprawy dobrostanu dzieci.

Badania będą prowadzone pod kierunkiem dr Barbary Ostafińskiej-Molik kierownika Pracowni Diagnoz Pedagogicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji wspierających rozwój zawodowy i osobisty Grona Pedagogicznego:)

O badaniach będziemy osobno informować:)

2. Inauguracja Tygodnia Szczęścia w Szkole odbędzie się w Biblioteka w Oleśnicy dnia 23 września 2024 (poniedziałek) a gościnią będzie Małgorzata Swędrowska 🙂

3. 24 września 2024 (wtorek) planujemy organizację w Operze Wrocławskiej Niebieskiego Koncertu przeciw przemocy, którego autorką jest Joanna Kondrat 🙂

Niebieskie Koncerty Joanny Kondrat, z udziałem dzieci i młodzieży, odbywają się
w Polsce od 2017 r. Zwykle towarzyszą im „niebieskie” kampanie  społeczne, poszerzające świadomość zdrowia psychicznego i zachowań przemocowych. Wydarzenia te organizowane są pod patronatem merytorycznym Niebieskiej Linii Instytutu Psychologii Zdrowia- najstarszego ogólnopolskiego pogotowia dla ofiar przemocy.

Celem Niebieskiego Koncertu przeciwko przemocy jest poszerzenie świadomości zdrowia psychicznego, zachowań przemocowych, zwrócenie uwagi i medialne nagłośnienie problemu nieuregulowanych praw osób doświadczających przemocy w Polsce, docenienie misji osób i organizacji pomagających osobom doświadczającym przemocy zawodowo,
jak i na zasadach wolontariatu, a także poszerzenie dyskusji o temat przemocy rówieśniczej i domowej, jako czynnika o ogromnym wpływie na funkcjonowanie dzieci w szkołach i ich funkcjonowanie psychiczne w ogóle.

4. Podsumowanie V Tygodnia Szczęścia w Szkole odbędzie się 30 września (poniedziałek) w gdańskim Hevelianum 🙂

Zapisy i szczegóły na stronie – tu.

Zachęcamy, by wspólnie z dziećmi i młodzieżą zaangażować innych dorosłych, nie tylko w szkołach, przedszkolach ale w różnych instytucjach zajmujących się szeroko pojętą edukacją – domach kultury, bibliotekach, centrach kształcenia nauczycieli, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych itd.

Niech koniec roku będzie zarazem początkiem dobrego planowania, bo Tydzień Szczęścia w Szkole może być okazją do zainicjowania całorocznych aktywności.

By nam się żyło zdrowiej i lepiej:)

Nieustannie do tego zachęcamy😊


Komentarze(0):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idź do góry