O mnie

 

Jestem doświadczonym coachem, trenerem, konsultantem i doradcą w obszarach: zarządzania sobą, zarządzania zmianą, odkrywania talentów i mocnych stron, rozwijania inteligencji emocjonalnej. Certyfikowanym trenerem Career Direct.

 

 

 

Moją specjalizacją trenerską jest obszar rozwijania potencjału osobistego, budowania poczucia własnej wartości, zarządzania emocjami i życia w zgodzie ze sobą. Moją domeną są talenty na rynku pracy i profilaktyka stresu we współczesnym świecie. Dobre życie w dzisiejszym świecie niestałości, niepewności i szybkości to najważniejsza sprawa. Dbanie o zasoby osobiste staje się kluczowe dla przetrwania. A postrzeganie pracy, zawodu przez pryzmat realizowania swoich talentów i pasji to podejście gwarantujące zdrowe i szczęśliwe życie. Dobra praca to aktywność, którą się lubi. I każdy ma do niej prawo.

Jestem doktorem nauk ekonomicznych o specjalności: ekonomika rynku pracy, absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego i Szkoły Trenerów Biznesu w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończyłam Podyplomowe Studia Europejskie (1998) na Odense University (Dania) oraz studia językowe (1996) na Uniwersitá per Stranieri w Perugii (Włochy). W 2019 r. ukończyłam Psychologię Pozytywną na podyplomowych studiach Uniwersytetu SWPS.

Od zawsze interesował mnie człowiek, w różnych kontekstach. Pracę doktorską, napisaną w Katedrze Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego, pod kierunkiem dr hab. Krystyny Gawlikowskiej-Hueckel, o tytule: „Funkcjonowanie rynków pracy w Unii Europejskiej – integracja czy pogłębianie różnic?”, obroniłam 8 marca 2012 r. Pracę magisterską – w 1999 r. – na temat zróżnicowań regionalnych w Unii Europejskiej.

Karierę rozpoczynałam w 1999 r. jako badacz Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Wówczas moje zainteresowania oscylowały wokół integracji europejskiej i jej wpływu na polskie regiony. Zastanawiałam się nad skalą zróżnicowań regionalnych w UE – ich przyczynami, skutkami, szczególnie dla obszaru edukacji i rynków pracy. Bo dla mnie od zawsze rynek pracy był i jest rynkiem Człowieka, który realizuje siebie, a nie jest tylko bezwolnym trybikiem w machinie. Z tym związane są wszystkie polityki społeczne i szeroko pojęta edukacja. Edukacja jako uwalnianie potencjału, o którym w postaci „capability-friendly approach” mówi Noblista Amartya Sen. Dlatego w mojej karierze zajmowałam się właśnie powiązaniami i mechanizmami rządzącymi edukacją, rynkiem pracy, jakością życia, satysfakcją z życia. I tak, z poziomu doradztwa krajowego i regionalnego – w naturalny sposób przeszłam do poziomu doradztwa osobistego. Od skali makro – do skali mikro – niosę i dzielę się z innymi tym, czego doświadczyłam, co przeżyłam, co jest dla mnie ważne. Od zawsze marzyłam, by zmieniać świat na lepsze. Staram się to robić każdego dnia, zaczynając od siebie. W myśl uczenia przez całe życie, uczę się i rozwijam, wpisując całą moją biografię edukacyjną i zawodową w jedną ścieżkę, z której nieustannie mogę czerpać i wyciągać dla siebie i innych wnioski na przyszłość.

Podczas pracy w IBnGR brałam udział m. in. w: projekcie finansowanym przez USAID „Profile Regionalne”; diagnozie sytuacji społeczno-gospodarczej województwa pomorskiego; projekcie „Bariery inwestowania w miastach”; projekcie nt. szkolnictwa wyższego w Europie; projekcie „Wpływ integracji na polskie regiony”; projekcie „System Inteligencji Regionalnej – kompleksowe planowanie rozwoju i zarządzanie zmianami gospodarczymi na Pomorzu”; przedsięwzięciu „Diagnozy programów operacyjnych. Gdańsk 2030 Plus. Strategia Rozwoju Miasta”. Współtworzyłam raporty nt. konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw, atrakcyjności inwestycyjnej regionów Polski, „Pomorską Mapę Zawodów i Umiejętności Przyszłości”. Cyklicznie badałam jakość życia w województwie pomorskim, co znalazło odzwierciedlenie w Atlasach Jakości Życia (publikacje Instytutu).

W 2001 r. byłam kierownikiem projektu dotyczącego informowania społeczeństwa o integracji Polski z UE. Prowadziłam szkolenia m.in. w zakresie: rynku wewnętrznego, czterech swobód, okresów przejściowych. W Gdańskiej Akademii Bankowej prowadziłam szkolenia dla nauczycieli z zakresu przedsiębiorczości na rynku europejskim, czterech swobód z uwzględnieniem certyfikacji i standaryzacji towarów czy uznawania kwalifikacji zawodowych oraz w zakresie polityki socjalnej. Ponadto często byłam proszona o prowadzenie zajęć na Uniwersytecie Gdańskim oraz w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów w zakresie integracji europejskiej – polityka socjalna w UE, poszukiwanie pracy na rynku europejskim, rynek wewnętrzny UE.

W naturalny sposób stałam się ekspertem w dziedzinie edukacji i rynku pracy oraz komunikacji międzypokoleniowej. Jestem autorką i współautorką wielu artykułów i publikacji w tych dziedzinach. Byłam moderator sieci Edukacja i Wiedza w projekcie „Foresight Pomorze 2030” i współtwórcą scenariuszy rozwoju pomorskiej edukacji. Moderatorem panelu Pomorskiej Sieci Tematycznej ds. wysokiej jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego Pomorskiego Obserwatorium Procesów Adaptacyjnych. Byłam członkiem Gdańskiej Rady Oświatowej w latach 2011-2015, inicjatorem i organizatorem Debat Młodych Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego.

Stale współpracuję z Instytutem Rozwoju Osobistego GANESA w Gdańsku.

W latach 2015-2020 byłam trenerem w Instytucie Talentów FLASHPOINT, w którym współtworzyłam Akademię Rodzica.

Jestem członkiem European Network for Positive Psychology.

 

Moja książka „Koniec z pracą?” ukazała się w 2013 r. nakładem Wydawnictwa Difin.

 

W październiku tego roku, nakładem Wydawnictwa Novae Res, ukazała się moja kolejna książka: „Pasja życia – życie z pasją. Rodzicielstwo”.

Książka jest do kupienia tutaj

Jestem pasjonatką podróży i poezji haiku. Zgłębiam tajniki fotografii przyrodniczej.

Moje TOP 5 talentów Gallupa to: Strateg, Zbieranie, Intelekt, Empatia, Współzależność.

Facebook
Facebook
Instagram