Czym jest Happiness at School?

„Happiness at School – Szczęście w szkole” to autorski program uwalniania pozytywnego potencjału w edukacji. Bazujący na dorobku psychologii pozytywnej rozwiniętej przez Martina Seligmana i edukacji pozytywnej, oparty o naukowe podejście do szczęścia, dobrostanu i naturalnej motywacji człowieka. Wykorzystuje potencjał wszystkich uczestników wspólnoty szkolnej.

Szczęście w szkole rodzi się pomiędzy ludźmi, poprzez przyjaźń i dobre relacje, w procesach przekazywania nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia i pasji, wreszcie w miejscach i przestrzeniach, które procesowi wyzwalania szczęścia sprzyjają.

W psychologii pozytywnej Martin Seligman wyróżnia trzy komponenty szczęśliwego życia: życie przyjemne (bazujące głównie na pozytywnych emocjach), życie dobre (oparte o pozytywne cechy charakteru i talenty) oraz życie pełne znaczenia i sensu (bazujące na pozytywnych instytucjach, wolnym wyborze, demokracji).

Szczegóły

Badania pokazują, że nadawanie priorytetu szczęściu i dobrostanowi przynosi lepsze osiągnięcia w nauce. Istnieje silny związek między szczęściem a jakością przyswajania wiedzy. Mózg lepiej się uczy i zapamiętuje, gdy jest szczęśliwy. Szczęście wywołuje osobistą aktywność i podnosi wiedzę jednostki, poszerza horyzonty myślenia, wpływa na otwartość, innowacyjność i kreatywność. Szczęśliwy człowiek chętniej tworzy więzi społeczne i chętniej współpracuje. A kapitał relacyjny w dzisiejszym świecie edukacji jest na wagę złota.

Bardzo nam dziś potrzeba szczęśliwych dzieci w szkołach, szczęśliwych nauczycieli, szczęśliwych dyrektorów i rodziców.

Cel autorskiego programu

Szkoły odgrywają istotną rolę w „uczeniu szczęścia” oraz w rozwijaniu wartości, sił charakteru, talentów, mocnych stron i kompetencji, które rozwijają szczęście. Odbywa się to zarówno poprzez „szczęśliwą edukację”, gdzie szkoła jest miejscem przeżywania szczęścia, jak i „wychowanie do szczęścia”, gdzie szkoła wyraźnie pokazuje uczniom, w jaki sposób szczęście można osiągać.

Celem programu jest uświadomienie uczestnikom, że szczęście jest czymś, czego możemy się nauczyć i czego możemy uczyć innych. Program zawiera podstawy teoretyczne i naukowe „szczęścia w szkole” oraz zestaw praktycznych narzędzi rozwijania kultury szczęścia w szkole. Wskazuje komponenty szczęścia w szkole i sposoby efektywnego ich wykorzystania.


Idź do góry