Czym jest „Happiness at School®”?

„Happiness at School – Szczęście w szkole” to autorski program uwalniania pozytywnego potencjału w edukacji. Bazujący na dorobku psychologii pozytywnej rozwiniętej przez Martina Seligmana i edukacji pozytywnej, oparty o naukowe podejście do szczęścia, dobrostanu i naturalnej motywacji człowieka. Wykorzystuje potencjał wszystkich uczestników wspólnoty szkolnej.

Szczęście w szkole i w przedszkolu rodzi się pomiędzy ludźmi, poprzez przyjaźń i dobre relacje, w procesach przekazywania nie tylko wiedzy, ale przede wszystkim doświadczenia i pasji, wreszcie w miejscach i przestrzeniach, które procesowi wyzwalania szczęścia sprzyjają.

W psychologii pozytywnej Martin Seligman wyróżnia trzy komponenty szczęśliwego życia: życie przyjemne (bazujące głównie na pozytywnych emocjach), życie dobre (oparte o pozytywne cechy charakteru i talenty) oraz życie pełne znaczenia i sensu (sztuka wykorzystania osobistego potencjału do wyższych celów).

Szczegóły

Program składa się z cyklu autorskich warsztatów dla całej społeczności szkolnej i przedszkolnej: dyrekcji, nauczycieli, administracji, rodziców oraz uczniów.

Istnieją trzy opcje skorzystania z programu. Pierwsza opcja oferuje pakiet 13 tematów merytorycznych dla całej szkoły. W warsztatach rozłożonych na 5 etapów uczestniczą wszyscy pracownicy szkoły, rodzice i dzieci. Dwutorowo realizowane są założenia: edukacji jako procesu przeżywania i doświadczania szczęścia oraz edukacji do bycia szczęśliwym.

Druga opcja to zaproszenie do skorzystania z wybranych tematów, które pozwolą choć w pewnej części wdrożyć założenia „szczęśliwej szkoły”.

Trzecia opcja to zaproszenie dla wybranych pracowników szkoły i rodziców, którzy uczestniczą w autorskim cyklu warsztatów i otrzymują certyfikację „Happiness at School®”.

Zadzwoń, napisz i poznaj szczegóły uzyskania certyfikatu „Happiness at School®”:)

Cel autorskiego programu

Szkoły i przedszkola odgrywają istotną rolę w „uczeniu szczęścia” oraz w rozwijaniu wartości, sił charakteru, talentów, mocnych stron i kompetencji, które rozwijają szczęście. Odbywa się to zarówno poprzez „szczęśliwą edukację”, gdzie szkoła i przedszkole to miejsca przeżywania szczęścia, jak i „wychowanie do szczęścia”, gdzie szkoła i przedszkole wyraźnie pokazują dzieciom i młodzieży, w jaki sposób szczęście można osiągać.

Celem programu jest uświadomienie uczestnikom, że szczęście jest czymś, czego możemy się nauczyć i czego możemy uczyć innych. Program zawiera podstawy teoretyczne i naukowe „szczęścia w szkole” oraz zestaw praktycznych narzędzi rozwijania kultury szczęścia w całej społeczności szkolnej i przedszkolnej. Wskazuje komponenty szczęścia i sposoby efektywnego ich wykorzystania.


Idź do góry