„Happiness at School”

Autorski program pozytywnego odkrywania potencjału w szkołach, oparty o naukowe podejście – więcej tutaj.

„Rodzicielstwo z Pasją”

Cykl warsztatów dla rodziców z zakresu zarządzania sobą i rozwijania kompetencji rodzicielskich – więcej tutaj.

Budowanie poczucia własnej wartości rodzica, nauczyciela i dziecka

Warsztat w praktyczny sposób budujący poczucie własnej wartości uczestników i wzmacniający ich pozytywny potencjał. Celem jest wskazanie, w jaki sposób umiejętnie budować poczucie własnej wartości dziecka, dbając o siebie i swoją wartość. Gdzie leży moja wartość i od czego zależy? Jak wpływa na funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym? Jak budować poczucie własnej wartości? Jak pozytywnie je wzmacniać? To sztuka umiejętnego motywowania, która rozwija skrzydła.

Zarządzanie sobą w zmianie i pod presją czasu

Szkolenie mające na celu umiejętne wykorzystanie potencjału osobistego, zasobów osobistych, nawyków, schematów myślenia, przeżywania emocji, odpoczynku do zarządzania sobą w zmianie i w czasie. Zmiana jest dziś nieodłącznym elementem naszego życia i różnie zmianę przeżywamy. Coraz więcej też mamy obowiązków, które musimy wykonywać w ograniczonym czasie. Warsztat praktycznie pokazuje, co wpływa na ciało, umysł, emocje i sferę duchową? Jakie są zależności między nimi? Jak znajomość zasobów osobistych wpływa na zarządzanie sobą w zmianie, zarządzanie sobą pod presją czasu, motywację, podejmowanie decyzji, rozwój, relacje, zdrowie? Czym jest zmiana? Jakie są etapy zmiany? Co pożera mój czas? Jak mogę pracować nad konsekwencją w działaniu? O co chcę zadbać?

Ważnym elementem warsztatu jest zarządzanie sobą w czasie wolnym – czym jest czas wolny? Czy dysponuję czasem wolnym? Jestem czy robię? Kiedy jestem a kiedy robię? Co mnie motywuje i dlaczego?

Komunikacja między pokoleniami X, Y, Z,… bazująca na wartościach

Przemiany między pokoleniami to jeden z istotnych trendów, który wpływa na edukację, pracę i życie społeczne, determinując często sposób postrzegania rzeczywistości i drugiego człowieka. Często posługujemy się stereotypami myślenia o „srebrnej gospodarce” czy pokoleniu Y które ma „ego na sterydach” albo pokoleniu „smartfonowym pokoleniu Z”. Niejednokrotnie to oceny krzywdzące i wpływające negatywnie na współpracę i komunikację, blokujące porozumienie. Warto dowiedzieć się więcej, ze współczesnych badań, na temat poszczególnych pokoleń, ich postrzegania świata, stosunku do różnych ważnych kwestii. Warto poszukiwać sposobów docenienia potencjału wynikającego z konkretnego wieku. Sztuka porozumienia bazująca na wartościach jest dziś niezbędna, by walczyć z uprzedzeniami i wykluczeniem.

Celem szkolenia jest uświadomienie uczestnikom, jak niezwykłą wartością jest różnorodność w zespole klasowym, szkolnym, w gronie pedagogicznym, rodzicielskim i pokazanie potencjału każdego z pokoleń.

Zarządzanie emocjami, diagnoza indywidualnego stylu emocjonalnego

W dzisiejszym świecie jesteśmy mistrzami w zarządzaniu technologiami ale „przedszkolakami” w zarządzaniu emocjami – powiedział psychiatra Valerio Albisetti. Celem warsztatu jest zaznajomienie uczestników z najnowszymi wynikami badań w sferze emocji. Czym są emocje, gdzie są ulokowane i o czym informują? Jakie są style emocjonalne? W jaki sposób możemy wpływać na osobisty styl emocjonalny i jak to zmienia nasze funkcjonowanie w pracy i w domu? Warsztat w praktyczny sposób pokazuje, jak radzić sobie z trudnymi emocjami w domu i w szkole. Czy potrafimy się zatrzymać? Na ile potrafimy przejąć kontrolę nad emocjami i jakie są z tego korzyści?

Rozwijanie postawy empatycznej wśród rodziców, nauczycieli i uczniów

Najnowsze wyniki badań pokazują, że empatii możemy się nauczyć i empatii możemy uczyć innych ludzi. Celem warsztatu jest przedstawienie najnowszych wyników badań nad empatią, zaprezentowanie dorobku różnych kultur w tej dziedzinie i zaznajomienie z fundamentalnymi narzędziami, które można wykorzystywać, aby pogłębiać swoją empatię i aby empatii uczyć dzieci i dorosłych. Czym jest empatia i czy tylko dotyczy ludzi? Jakie są wyniki badań współczesnych prymatologów? Czego możemy się nauczyć od zwierząt? Jak możemy kształtować w sobie postawę empatyczną? Jak możemy ją kształtować w społecznościach?

Rozwijanie talentów i mocnych stron w praktyce rodzicielskiej w oparciu o test Gallup CliftonStrengths

Jeśli ja jako rodzic wierzę, że mam talenty, będę wierzyć, że i moje dziecko jest utalentowane. Każdą zmianę zaczyna się od siebie. Warsztat przeznaczony jest dla rodziców, którzy chcą poznać swoje talenty i mocne strony. Celem warsztatu jest poznanie, czym są talenty? Czy każdy człowiek jest utalentowany? Jakie mam talenty i jak one wpływają na moje życie zawodowe i prywatne? Diagnoza talentów wiodących i wnioski do pracy indywidualnej. Wypracowanie mocnych stron w oparciu o talenty. Mocne strony i talenty w działaniu – jak mogę nimi zarządzać? Wnioski i wskazówki dla rodziców i dzieci wynikające z diagnozy talentów wg Instytutu Gallupa. O teście więcej: tutaj.

Rozwijanie talentów i mocnych stron w praktyce nauczycielskiej w oparciu o test Gallup CliftonStrengths

Utalentowany nauczyciel jest w stanie dotrzeć utalentowane dzieci. Każdą zmianę zaczynamy od nas samych. Warsztat przeznaczony dla nauczycieli, którzy chcą poznać swoje talenty i rozwinąć na ich bazie mocne strony. Na warsztacie przedstawione będą również wnioski dla współpracy z rodzicami, dziećmi, gronem pedagogicznym wynikające z diagnozy talentów wg Instytutu Gallupa. Czym są talenty? Czy każdy człowiek jest utalentowany? Jakie mam talenty i jak one wpływają na moje życie zawodowe i prywatne? Diagnoza talentów wiodących i wnioski do pracy indywidualnej. Wypracowanie mocnych stron w oparciu o talenty. Mocne strony i talenty w działaniu – jak mogę nimi zarządzać? O teście więcej: tutaj.

Diagnoza edukacyjna i zawodowa narzędziem Kompas Kariery Crown

O diagnozie więcej: tutaj.

Talenty na rynku pracy przyszłości – kompetencje przyszłości

Celem wychowania i edukacji jest wykształcenie w dzieciach umiejętności poradzenia sobie w życiu dorosłym. Nie wiemy, jak będzie wyglądać rynek pracy za 20-30 lat ale już dziś możemy wyposażyć nasze dzieci w kompetencje, które pozwolą im poradzić sobie w świecie niepewnym, niestabilnym, zmiennym z jakim mamy i będziemy mieć do czynienia. Przemiany gospodarcze, społeczne, kulturowe, technologiczne, ekologiczne wskazują, że niezbędny będzie tzw. „pakiet przetrwania”, gwarantujący odnalezienie się w zmiennych okolicznościach. Dziś już nie tradycyjne kwalifikacje są niezbędne. Mówi się coraz częściej o „walce o talenty”. Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania na globalnym rynku pracy, interdyscyplinarność dziedzin i nowy charakter pracy powoduje potrzebę nowych kompetencji – kompetencji przyszłości.

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z trendami globalnymi i lokalnymi, które wpływają na edukację i rynek pracy. Uczestnicy odpowiedzą na pytanie, do jakiego świata przygotowujemy dzieci i co będzie im niezbędne?

Zastosowanie wiedzy o mózgu w praktyce edukacyjnej i zawodowej

Nasz mózg jest fenomenalny pod warunkiem, że potrafimy o niego codziennie dbać i świadomie z niego korzystać.

Celem warsztatów jest dostarczenie wiedzy na temat tego, jak działa mózg i co z tego wynika dla rozwijania indywidualnego potencjału uczniów, nauczycieli i rodziców. Czym karmi się mózg? Czy mózg się myli? Jak radzić sobie z pułapką stereotypów? Jak nauczyć się koncentracji w świecie nieustannej zmiany? Czym jest kreatywność i kiedy się uruchamia? Higiena intelektualna – jak regularnie dbać o sprawność mózgu w każdym wieku?

Profilaktyka stresu i wypalenia edukacyjnego i zawodowego rodziców, nauczycieli i uczniów

Współczesne czasy sprawiają, że żyjemy w biegu. W biegu jemy, pracujemy, wychowujemy. A to rodzi konsekwencje dla naszego zdrowia. Czym jest stres według najnowszych wyników badań? Czy to przyjaciel czy wróg? Jakie czynniki wpływają na moje samopoczucie i co mogę z tym zrobić? Czym jest długotrwały stres i jakie są jego konsekwencje? Jakie są oznaki wypalenia zawodowego i jak mogę sobie z tym poradzić? Sztuka korzystania ze wsparcia. Najnowsze wyniki badań w tej dziedzinie.

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników z aktywnymi metodami profilaktyki stresu i wypalenia zawodowego zarówno u dorosłych jak i u dzieci.

Sposoby regeneracji w oparciu o zasoby osobiste

Sztuką współczesnego życia jest umiejętne gospodarowanie swoimi zasobami tak, aby się one nie wyczerpały. Coraz słabiej śpimy, gorzej jemy, szybciej pracujemy, wychowujemy dzieci. Celem warsztatu jest uświadomienie uczestnikom, jak ważny jest odpoczynek we współczesnym świecie i jak brak odpoczynku prowadzi do poważnych schorzeń cywilizacyjnych. Warsztat oparty jest o najnowsze wyniki badań z różnych dziedzin, by pokazać proste modele regeneracji i odpoczynku, które możemy zastosować na co dzień. W trakcie pracy uczestnicy będą pracować nas swoimi osobistymi sposobami regeneracji zasobów. Poznają tajniki praktykowania relaksu i uważności.

Zarządzanie sobą w sieci – warsztaty dla nauczycieli, rodziców i dzieci

Internet stał się współcześnie podstawowym narzędziem komunikowania i przekazywania informacji o wymiarze globalnym. Wiele czasu i badań poświęcono zagadnieniom zagrożeń w sieci: cyberprzemocy, cyberprzestępczości, którym narażone są szczególnie dzieci i młodzież. Coraz częściej mówi się o uzależnieniach związanych z siecią i innych chorobach cywilizacyjnych wynikających z postępu. W tym kontekście niezwykle ważne jest poszerzanie świadomości na temat tego, na co mamy wpływ w sieci jako dorośli i jako dzieci oraz jak świadomie można kształtować swój wizerunek w sieci, aby czerpać z tego korzyści a nie tylko generować strachy. To my zarządzamy sobą w sieci, a Internet może być źródłem wielu cennych i unikatowych informacji oraz stwarza warunki do wyjątkowych form współpracy. Warto umieć z tego korzystać.

W trakcie warsztatu uczestnicy zajmą się refleksją na temat wyzwań współczesnych nowych technologii i ich wpływu na nasze życie i funkcjonowanie, szczególnie na aktywność dzieci i młodzieży. Czy Internet to szansa czy zagrożenie? Czego się najbardziej boimy i na co mamy wpływ? W jaki sposób możemy Internet pozytywnie wykorzystać?

Konsumpcja i reklama – szansa czy zagrożenie?

Współczesny świat i reklama zachęcają nas do nieustannego kupowania i oglądania pięknych obrazków. Kreowany w tej sposób sztuczny świat jest oddalony od rzeczywistego, co rodzi u wielu dorosłych i dzieci frustrację oraz gonitwę za coraz lepszymi „gadżetami”. Warsztat pokazuje uczestnikom, czym jest materializm i konsumpcjonizm i jaki ma wpływ na dzieci i dorosłych, na budowanie relacji i kształtowanie postaw? Przedstawia najnowsze wyniki badań w tej dziedzinie i łączy to z dobrostanem. Czym jest dla dzieci reklama i jak wpływa na nawyki np. żywieniowe, na relacje, na podejście do siebie i postrzeganie innych? W jaki sposób możemy kształtowa

dobre nawyki w świecie konsumpcyjnym? Celem warsztatu jest poszerzanie świadomości dorosłych i dzieci o świecie i o tym, co i dlaczego wybieramy i jak np. reklamy wpływają na nasze decyzje.

Jak uczą się dzieci w różnych systemach edukacyjnych na świecie: Chiny, Kambodża, Finlandia, Chorwacja, Islandia. Czy są szczęśliwe?

Im więcej wiem o świecie, tym więcej mogę przekazać dzieciom. Wiedza o różnych kulturach poszerza horyzonty i wpływa na kreatywność. Celem warsztatów jest przedstawienie doświadczeń edukacyjnych i kulturowych z różnych zakątków świata. Uczestnicy znajdą się w Chinach, na Islandii, w Kambodży, w Chorwacji, w Finlandii. Dzieci w chińskich szkołach robią sobie w przerwach lekcyjnych masaż gałek ocznych, a dzieci na Islandii robią na drutach, by praktykować uważność. Uczestnicy doświadczą, jak się żyje, pracuje i uczy w różnych krajach. W trakcie warsztatu uczestnicy sformułują wnioski i rekomendacje dla rodziców, nauczycieli i szkół w Polsce. Z czego możemy skorzystać i co nam to daje? Jak możemy lepiej wspierać nasze dzieci na drodze do pozytywnego rozwijania ich potencjału? Z jakich praktyk możemy już dziś korzystać?

Warsztaty Dobrego Snu

Strona www projektu – tutaj
Więcej – tutaj


Idź do góry