Szanowni Państwo,

informuję, że, w związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), pragnę poinformować, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MOVUS MOVERE Anna Hildebrandt-Mrozek z siedzibą w Świdnicy przy Pl. Grunwaldzkim 5/3, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2) inspektorem danych osobowych u Administratora jest Anna Hildebrandt-Mrozek, e-mail: ania@movusmovere.pl

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu współpracy, dostarczenia treści informacyjnych związanych z realizacją umowy o współpracy oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Art. 6, ust. 1 lit. a RODO, tj. przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody bądź Art. 6, ust.1 lit. b RODO, tj. przetwarzanie danych odbywa się ze względu na niezbędność tego przetwarzania do wykonania umowy (jeśli zawarta została z Panem/Panią umowa dotycząca współpracy bądź Art. 6, ust.1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie danych odbywa się ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, w szczególności polegający na konieczności zapewnienia komunikacji email, udzielaniu odpowiedzi, umożliwieniu dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6) posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

• przenoszenia danych,

• wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu,

8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Annę Hildebrandt-Mrozek.


Idź do góry