Trendy w edukacji i na rynku pracy pokazują, że w przyszłości niezbędne będą kompetencje i umiejętności poradzenia sobie w świecie zmiennym, niepewnym, złożonym, niejednoznacznym (rzeczywistość VUCA). Jedną z kompetencji przyszłości jest umiejętność wykorzystania swoich zasobów osobistych w postaci talentów i mocnych stron. Dwa narzędzia diagnostyczne w pełni diagnozują talenty i mocne strony i uzupełniają się wzajemnie. Jednym jest diagnoza talentów testem Gallupa CliftonStrengths. Narzędzie to zostało opracowane w Instytucie Gallupa i wskazuje 34 talenty, które są trwałe, unikatowe i znajdują odzwierciedlenie w naszym sposobie myślenia, działania i odczuwania. Drugim jest diagnoza zawodowa Kompas Kariery® – Career Direct. O ile talenty Gallupa można „przenosić” między branżami i dziedzinami, o tyle Kompas Kariery daje konkretne wskazówki zawodowe.

Kompas Kariery® Career Direct– w zgodzie z własnym potencjałem

O Kompasie Kariery®:

Kompas Kariery® to unikatowe na rynku narzędzie diagnozujące naturalne predyspozycje zawodowe. Ułatwia wybór ścieżki kariery zawodowej i pomaga w odkrywaniu nadrzędnego celu w życiu.

Wybór szkoły a nawet studiów, a potem zawodu często jest przypadkowy i nietrafiony. Efektem jest stres, niepotrzebne koszty, a w konsekwencji choroby i wypalenie zawodowe. Kompas Kariery® pomoże odkryć pracę, która będzie Twoją radością i pasją. Bo idealna praca:

 • Pasuje do naszej osobowości
 • Jest zajęciem, które nas interesuje (liczy się pasja)
 • Wykorzystuje nasze talenty i umiejętności
 • Jest zgodna z zestawem wyznawanych przez nas wartości

Raport przynosi bardzo konkretne wskazówki rozwojowe. Jeśli masz dodatkowo wyniki Gallup CliftonStrengths, możemy opracować unikatowy plan rozwoju bazujący na obu tych narzędziach, które idealnie się uzupełniają.

Korzyści/Dlaczego program Kompas Kariery® jest unikalny?

 • Jako JEDYNE narzędzie na rynku zestawia 4 obszary człowieka, które są kluczowe dla wyboru kariery: OSOBOWOŚĆ, ZAINTERESOWANIA, TALENTY I WARTOŚCI (4 obszary decydujące o specjalizacji życiowej). Większość testów profilowania bada jedną lub dwie dziedziny osobowości.
 • Żadne inne narzędzie nie uwzględnia poziomu WARTOŚCI.
 • To praktyczne narzędzie, które dociera do poziomu konkretnych ZAWODÓW.
 • W rezultacie program Kompas Kariery® jest jednym z najbardziej wszechstronnych testów na dzisiejszym rynku.
 • Do obszernego raportu zawsze dołączona jest Lista Zawodów i Plan Działania, które pozwalają doprecyzować cele i działania.
 • Rewolucyjne narzędzie badawcze Kompas Kariery® było tworzone i doskonalone przez ponad 20 lat, poddane rygorystycznym badaniom walidacyjnym. To zaawansowane narzędzie psychometryczne, zweryfikowane statystycznie. Raport weryfikujący dostępny na stronie: https://careerdirect.org/about
 • Skorzystało z niego ponad 300 000 osób, dorosłych i młodzieży. Przeznaczony dla osób od 13 roku życia. Usługi dostępne są w ponad 18 językach i świadczone w ponad 47 krajach na całym świecie.
 • Bazując na psychologii pozytywnej, Kompas Kariery® gwarantuje najlepszy wybór edukacyjny (liceum, studia) i zawodowy (praca). Jest przeznaczony dla dorosłych i dla dzieci.
 • Znajdź mnie na liście certyfikowanych trenerów Kompasu Kariery®: tutaj
 • Artykuł o Kompasie Kariery® na moim blogu: tutaj

Test Gallupa CliftonStrengths

O talentach Gallupa CliftonStrengths:

Narzędzie Gallup CliftonStrengths diagnozuje talenty neuronalne, które u każdego człowieka są trwałe i wyjątkowe. Kształtują się między 13. a 17. rokiem życia, dlatego warto je diagnozować u osób powyżej 18. roku życia. Badania nad talentami trwały w Instytucie Gallupa ponad 30 lat i skorzystało z nich dotychczas ponad 23 milionów osób na całym świecie.

Spośród 34 talentów mamy 5 głównych, które – zgodnie z zasadą Pareto – stanowią 20% naszych zasobów decydujących o 80% naszych wszystkich aktywności. Mówimy o talentach wykonawczych, talentach strategicznego myślenia, talentach budowania relacji i talentach wywierania wpływu na innych. Z definicji Instytutu Gallupa, „talent to każdy powtarzający się wzorzec myślenia, działania i odczuwania, który znajduje pożyteczne zastosowanie”. Nie ma ludzi nieutalentowanych. Są tacy, którzy o tym jeszcze nie wiedzą.

Możemy te same talenty wykorzystywać w różnych branżach i zawodach. Doskonałym ich uzupełnieniem jest Kompas Kariery® Career Direct.

Korzyści/ Dlaczego talenty Gallupa są wyjątkowe:

 • Określenie swojej specjalizacji w sferze działania, myślenia i odczuwania, która daje przewagę w nauce, w pracy i w życiu.
 • Większa samoświadomość.
 • Poczucie sprawczości.
 • Poczucie sensu w pracy i w życiu.
 • Poczucie spełnienia i szczęścia.
 • Wzmocnienie poczucia własnej wartości.
 • Satysfakcja z nauki, pracy i życia.
 • Osiąganie lepszych rezultatów w komunikacji, relacjach i aktywnościach.
 • Lepsza organizacja pracy i czasu wolnego.
 • Większe możliwości, szczególnie na starcie kariery.
 • Lepsze sposoby regeneracji zasobów osobistych.
 • Bardziej świadome i trwałe relacje.
 • Lepsze, zdrowsze i dłuższe życie.
 • Artykuł o talentach na moim blogu: tutaj.

Idź do góry