31.01.2019

Autor: Anna Hildebrandt-Mrozek

„Nigdy nie myślę o przyszłości. Nadchodzi ona wystarczająco szybko.”

Albert Einstein

Zbliża się egzamin ósmoklasisty i ostatni egzamin gimnazjalny. Rozdzwonili się rodzice, poszukują rozwiązania dla swoich dzieci – jaką klasę w liceum wybrać? Jaki kierunek? Jaką przyszłość?

Wszyscy staramy się ją oswoić – przewidzieć, co się zdarzy, wyprzedzić ją niejako. Analizujemy trendy w edukacji, na rynku pracy, zastanawiamy się, co będzie nam za chwilę najbardziej potrzebne. Z pomocą przychodzi narzędzie diagnostyczne, które jako jedyne łączy cztery obszary człowieka: osobowość, talenty, zainteresowania i wartości ważne w pracy i w życiu: Kompas Kariery – Career Direct ®.

Po co nam ta wiedza?

Z badań wiemy już, że charakter pracy w przyszłości ulegnie zmianom. Nowa gospodarka będzie wymagała unikatowych kombinacji kompetencji, intuicji, wartości i talentów. Wartość dodana będzie powstawała na styku różnych dziedzin, kiedyś klasycznie pojmowanych jako ścisłe, humanistyczne, artystyczne itd. Dziś już te podziały zanikają, a zespoły projektowe rozwiązują konkretne problemy.

Nowa rzeczywistość będzie wymagała szybkości działania. Należy nauczyć się funkcjonować z intensywnością grania w grę komputerową – na szybko zmieniających się rynkach wymagane są zdolności szybkiej reakcji. Wartością firmy będzie przede wszystkim doświadczenie i wiedza zespołowa. Wymusi to kombinację umiejętności – znalezienia sposobu na to, aby zaangażować talenty różnych ludzi. Oznacza to zmianę sposobu myślenia w kierunku zaangażowania do wspólnej pracy ludzi różnych pokoleń, różnych światopoglądów. Tak tworzą się organizacje samouczące się. Tak powstaje turkusowa rzeczywistość.

Dynamicznie zmieniające się warunki funkcjonowania na globalnym rynku pracy, interdyscyplinarność dziedzin i nowy charakter pracy powoduje potrzebę nowych kompetencji. Pracownicy przyszłości będą zmieniać swoje miejsca pracy prawie 20 razy w ciągu całego życia.

Nowe kompetencje przyszłości oznaczają tak naprawdę zdolność wykorzystywania przez człowieka jego wiedzy, talentów, umiejętności, systemu wartości i cech osobowości do osiągania swoich celów. Okazuje się więc, że samoświadomość i samozarządzanie staje się tu kluczem do rozwijania innych kompetencji. Bo angażujemy się, rozwijamy, podejmujemy nowe wyzwania – jeśli widzimy sens i cel. Coraz większego, zatem, znaczenia nabiera umiejętność wyczucia, czy to, co robię, z kim pracuję, w co się angażuję, jest zgodne z moim celem życiowym czy nie?

Tylko w takiej sytuacji, gdy robię rzeczy zgodne z moim celem i wartościami, będę skłonny się rozwijać, dostosowywać, elastycznie reagować, współpracować itd. Chętnie zaangażuję wówczas wszystkie moje talenty, nauczę się nowych rzeczy, podejmę wyzwanie oduczenia starych nawyków, zaufam i będę podejmować ryzyko.

Zatem nadrzędną kompetencją, kluczową jeśli chodzi o rozwój naszych dzieci i ich szczęśliwe życie, staje się kompetencja uświadomienia sobie, co jest dla mnie ważne?

Tymczasem badania pokazują, że rodzice nadal myślą dość stereotypowo. Wyobrażają sobie, że ich dzieci będą za 15-20 lat wykonywać tradycyjne zawody – te, które oni znają i postrzegają za prestiżowe. W badaniu pilotażowym IBE, na pytanie, jakiego zawodu pragnie Pan/Pani dla swojego dziecka, ponad 25% respondentów wskazało zawody: lekarza, dentysty, weterynarza. Prawie 18% wybrało zawody wymagające kwalifikacji (ekonomiści, prawnicy, zawody twórcze, dyrektorzy). Ponad 16% rodziców wskazało inżynierów, architektów, projektantów i informatyków. Natomiast tylko 11,6% rodziców wybrało odpowiedź: wybór należy do dziecka. To znamienne dla roczników pokolenia X, współczesnych 40-50-latków, którzy nie mieli szansy na wybór, bo wszystko było im narzucone. Ale dziś czasy się diametralnie zmieniły i mamy możliwości diagnozowania swoich talentów, predyspozycji i aspiracji życiowych już bardzo wcześnie.

Najtrafniejszym narzędziem diagnostycznym okazuje się Kompas Kariery – Career Direct ®. Doradztwo, które prowadzimy w tym obszarze, dotyczy bowiem nie tylko talentów, umiejętności, ale nadrzędnych celów życiowych i wartości. Dopiero kombinacja tych wszystkich obszarów daje odpowiedź na pytanie: co mogę robić w życiu, którą ścieżką podążać w tym skomplikowanym świecie?

To rewolucyjne narzędzie badawcze rozwijane było przez ponad 20 lat. Skorzystało z niego prawie 200 tys. osób, dorosłych i uczniów. Jako JEDYNE na rynku zestawia 4 obszary człowieka: OSOBOWOŚĆ, ZAINTERESOWANIA, TALENTY I WARTOŚCI (4 obszary decydujące o specjalizacji życiowej) w pakiecie 560 pytań. Żadne inne narzędzie nie uwzględnia poziomu WARTOŚCI. To praktyczne narzędzie, które schodzi na poziom konkretnych ZAWODÓW. Do obszernego raportu zawsze dołączona jest Lista Zawodów i Plan Działania, które pozwalają doprecyzować cele i działania. Gwarancja pracy na tygodnie i miesiące, jeśli jest determinacja.

Usługi dostępne są w ponad 18 językach i świadczone w ponad 47 krajach na całym świecie. Bazując na psychologii pozytywnej, Kompas Kariery gwarantuje najlepszy wybór edukacyjny (liceum, studia) i zawodowy (praca). Jest przeznaczony do pracy i dla dorosłych i dla dzieci.

Towarzyszę osobom – dzieciom i dorosłym – w kluczowych momentach ich życia tak, by mogły odkryć swoją specjalizację w życiu. I rozpoczyna się to już na bardzo wczesnym etapie, bo w 13. roku życia. Wraz z rodzicami i dziećmi poszukujemy odpowiedzi na pytanie: co jest dla mnie ważne? Jak wybrać szkołę, odpowiedni profil, potem kierunek studiów i dalej –  ścieżkę kariery, która jest zgodna z moimi talentami i wartościami?

Narzędziem Kompas Kariery zajmuję się 3 lata, natomiast rynkiem pracy – ponad 20 lat. Wcześniej pracowałam wykorzystując inne narzędzia, ale dopiero to daje namacalny efekt, a w połączeniu z diagnozą talentów wg Instytutu Gallupa – wręcz niebywałe rezultaty. W moim doświadczeniu to najtrafniejsze narzędzie ułatwiające dotarcie do najgłębszych tajników preferencji zawodowych i życiowych. Pozwala wpisać pracę, zawód w całokształt ludzkiego życia. Współczesne teorie dotyczące rozwoju pracy i człowieka udowadniają, że to właśnie poszukiwanie całożyciowej aktywności, na styku wartości, pasji i talentów, daje największą satysfakcję z życia i pozwala zdrowo żyć.

W czasie dwugodzinnego spotkania poświęconego Kompasowi Kariery analizujemy krok po kroku obszerny raport i wypracowujemy scenariusze do wyboru. To bardzo ekscytujący proces, ponieważ w trakcie analizy rodzice i dzieci odpowiadają sobie na pytania, na które wcześniej nigdy nie odpowiadali. Dostrzegam ich zmianę. Błysk w oku i spokój, który się pojawia, gdy okazuje się, że jest plan.

Czasem zbyt szybko biegniemy, mamy dużo spraw na głowie i nie mamy czasu na prawdziwe, autentyczne spotkanie. Rodzice zajęci są pracą, a dzieci szkołą, wykonywaniem swoich obowiązków. Żadne z nich nie zastanawia się codziennie nad sensem i celem  pracy, szkoły, życia. Aż pewnego dnia spotykamy się, by przeanalizować wyniki Kompasu Kariery. Postrzegam to narzędzie jako okazję do spotkania rodzica i dziecka w zupełnie innej rzeczywistości. Mówimy o rzeczach dobrych, o atutach, zaletach – o sprawach, o których na co dzień często się zapomina. Bo ciągle ten pośpiech…

My zwalniamy tempo. Zatrzymujemy się i przypatrujemy wartości, którą każdy – rodzic i dziecko – ma w sobie. Poszukujemy źródeł poczucia własnej wartości. Z tego powstają podwaliny dla rozwijania talentów i kompetencji. Tylko na bazie adekwatnego poczucia własnej wartości można rozwijać pełnię swoich możliwości i być szczęśliwym człowiekiem.

Idealna praca:

  • Pasuje do naszej osobowości
  • Jest zajęciem, które nas pasjonuje
  • Wykorzystuje nasze talenty i umiejętności
  • Jest zgodna z zestawem wyznawanych przez nas wartości

Dzielenie się swoimi talentami, pasjami i wartościami z innymi ludźmi to najważniejsza misja w życiu. Z tego względu tak ważne dziś stają się odpowiedzi na pytania: skąd czerpię energię do działania, co mnie rozwija i co mogę dać innym? Najpierw muszę więc wiedzieć, co mam? I tu cała przygoda się zaczyna…

 

  „Oto ponad wszystko: bądź szczerym wobec ja własnego,

Idź za tym stale, jak noc za dniem idzie,

Wtedy żadnemu człowiekowi fałszywym nie będziesz.”

Hamlet, I, iii, 65: William Shakespeare


Komentarze(0):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idź do góry