22.09.2022

“Szczęście nie jest czymś co przychodzi gotowe.
Ono pochodzi z Twoich własnych działań.”

Dalajlama

III Ogólnopolski Tydzień Szczęścia w Szkole jest częścią Międzynarodowego Tygodnia Szczęścia w Pracy.

Ale czy w pracy można być szczęśliwym?

Według Amy Wrzesniewski, badaczki z Uniwersytetu Yale, podstawowa różnica między pracownikiem zadowolonym a niezadowolonym polega na odmiennym traktowaniu swojej pracy.

Pracujących można podzielić na trzy grupy:

  1. Osoby przejawiające orientację na zarobki – traktują pracę raczej instrumentalnie, przez pryzmat wymiernych korzyści, jakie ona przynosi, najczęściej wynagrodzenia.
  2. Drugie podejście to orientacja na karierę. Te osoby lubią tylko niektóre aspekty swojej pracy. Praca jest dla nich środkiem do zdobycia czegoś lepszego – szacunku, statusu, większych pieniędzy.
  3. Trzecie podejście – to osoby, które przejawiają orientację na powołanie. Te osoby uwielbiają swoją pracę. Mają poczucie, że to co robią, stanowi część czegoś ważnego i służy światu. To nie pracoholicy ale ludzie pełni pasji, którzy wierzą w to, co robią.

W każdej grupie pracowniczej, niezależnie od branży, ok. jednej trzeciej stanowią osoby zorientowane na powołanie.

Pracownicy traktujący pracę jako powołanie różnią się od przedstawicieli dwóch pozostałych grup bardzo ważną cechą – robią coś, co określa się mianem kształtowania swojego stanowiska pracy – job crafting. To wychodzenie z inicjatywą, poczucie sprawczości, aranżowanie, angażowanie siebie i innych.

Propagatorkami idei w Polsce i specjalistkami w tej dziedzinie są dr Malwina Puchalska i Agnieszka Łądka-Barańska – Job Crafting Polska. Dziewczyny będą prowadziły warsztaty w trakcie II Konferencji Happiness at Work, która odbywa się od dziś przez dwa dni w Krakowie i na której się spotkamy:)

Według Eda Dienera i Roberta Biswas-Dienera, ludzie, którzy są autentycznie szczęśliwi w pracy, czują się też szczęśliwi w domu.

Badania prowadzone wśród studentów zarządzania oraz wśród pracowników firm wykazały, że szczęśliwi studenci i zadowoleni z życia pracownicy sprawniej podejmują decyzje, są lepiej oceniani przez swoich wykładowców i przełożonych i mogą liczyć na częstsze podwyżki:)

Poczucie szczęścia przekłada się też na większą kreatywność w pracy. Szczęśliwi pracownicy zgłaszają więcej nowatorskich pomysłów oraz usprawnień proceduralnych, są bardziej twórczy, oryginalni, otwarci na nowości. Są też bardziej związani z firmą.

Badania Instytutu Gallupa pokazują, że jeśli pracownik wykorzystuje swoje mocne strony w pracy, jest bardziej efektywny, ma poczucie przynależności i więzi z firmą, nie oszukuje, a co ważne – rzadziej choruje.

Inwestycja w dobrostan pracownika to, zatem, profilaktyka rotacji w firmie i redukcja zwolnień lekarskich!

Zainwestujesz?


Komentarze(0):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idź do góry