15.09.2022

„Prawdziwe szczęście trwa wiecznie i nie może być zniszczone.
Wszystko, co nie posiada tych dwóch własności, nie jest prawdziwym szczęściem.”
Epiktet

Jak pisałam w zeszły czwartek – tu, trzy filary dobrego życia leżą u podstaw modelu szczęścia, który rozwinął Martin Seligman.

PERMA to akronim angielskich słów:

P – positive emotions – emocje pozytywne

E – engagement – zaangażowanie

R – relations – relacja

M – meaning – poczucie sensu

A – achievements – osiągnięcia

Do modelu niedawno dołączono element szósty:

H – health – zdrowie w ujęciu pozytywnym.

Czym są konkretnie poszczególne elementy?

Pozytywne emocje – czynią nas otwartymi, twórczymi, dają energię i siłę do działania. Barbara Fredrickson wymienia 10 uczuć pozytywnych, które warto pielęgnować. To: radość, duma, wdzięczność, nadzieja, spokój, zainteresowanie, rozbawienie, inspiracja, zachwyt, wreszcie miłość.

Patrząc przez pryzmat aktywności edukacyjnych, warto zadać sobie pytanie: w jakich sytuacjach czuję np. spokój, inspirację? Z czego jestem dumna? Kiedy czuję zachwyt w szkole? Za co mogę być wdzięczna?

Wystarczy na początku refleksja. Potem otwiera się przestrzeń na zmianę…sposobu myślenia, odczuwania, reszcie działania😊

Zaangażowanie – przeżywanie FLOW. To stan między satysfakcją a euforią, wywołany całkowitym oddaniem się jakiejś czynności. Dodaje nam wigoru, energii. W tym momencie czas nie ma dla nas znaczenia, jesteśmy całkowicie skoncentrowani i zmotywowani. Mamy poczucie siły i spokoju, że damy radę. Kiedy w szkole doświadczam flow? Z kim? W jakich momentach? I jak to wpływa na resztę dnia?

Relacje – szczęśliwi ludzie mają większe poczucie bezpieczeństwa i szybciej podejmują decyzje o współpracy. Są bardziej szczęśliwi z bycia z innymi. Tworzą siatkę relacji, która w sytuacjach trudnych pomaga poradzić sobie z przeciwnościami losu. Dobre i trwałe relacje z innymi ludźmi otwierają nas na nowe doświadczenia, uczą szacunku dla drugiego człowieka, dają przestrzeń poznania.

Budowanie trwałych relacji z innymi rozpoczyna się od siebie…kim jestem dla siebie? Co jest dla mnie ważne? Kim są dla mnie inni?

Poczucie sensu – wszystko to, co sprawia, że widzisz sens swojego działania, myślenia, odczuwania, relacji, w które wchodzisz, spraw, w które się angażujesz. I nie chodzi tu o ogólne poczucie sensu, takiego czegoś nie ma. Jak podkreśla Viktor E. Frankl, poczucie sensu dotyczy konkretnej osoby, konkretnej sytuacji i konkretnego działania bądź bycia i nie podlega porównaniom. To aktywna odpowiedź na pytanie, czego życie ode mnie oczekuje tu i teraz.

Czego oczekuje…?

Osiągnięcia – są związane z poczuciem sensu. Mając poczucie sensu, wyznaczamy sobie cele w życiu i dążymy do ich realizacji. I znów, nie chodzi o cele obiektywne, globalne, światowe, związane z określonymi trendami, ale o moje własne cele, które sprawiają, że realizuję własną ścieżkę życiową, rozwojową. Mierzę swoje osobiste postępy, a nie siebie względem innych. Tak zdefiniowanym osiągnięciem może być dziś świadome „nic-nie-robienie”, dawanie sobie przestrzeni na odpoczynek, relaks.

Zdrowie pozytywne – konsumuje niejako pozostałe elementy modelu. Zdrowie w ujęciu biologicznym oznacza dobre wyniki badań, w ujęciu subiektywnym – dobre samopoczucie, satysfakcję z życia, poczucie sensu, misji, spełnienia, nawet w obliczu „obiektywnej” choroby. Jest jeszcze trzeci wymiar – wymiar funkcjonalny – to sposób, w jaki radzimy sobie w życiu, w relacjach, w społeczeństwie.

Powyższych sześć elementów stanowi model szczęścia PERMA(H).

W jakim celu wykorzystuję ten model w moim życiu? Aby:

  • świadomie pielęgnować spokój w sobie,
  • uruchamiać codziennie flow, bo daje mi dużo dobrej energii, szczególnie na czas aktywności, które nie są tak pasjonujące,
  • znajdować CZAS na spotkanie i rozmowę,
  • rozmyślać o sensie mojego wysiłku,
  • przemieniać moje talenty w mocne strony,
  • pielęgnować dobry sen.

A Ty, w jakim celu możesz go wykorzystać, tu i teraz, konkretnie?


Komentarze(0):

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Idź do góry