Oferta szkoleń i spotkań indywidualnych

Budowanie poczucia własnej wartości u dorosłych i u dzieci – Gdzie leży moja wartość i od czego zależy? Jak wpływa na funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym? Jak budować poczucie własnej wartości?

Zarządzanie zasobami osobistymi – co wpływa na ciało, umysł, emocje i sferę duchową? Jakie są zależności między nimi? Jak znajomość zasobów osobistych wpływa na motywację, podejmowanie decyzji, rozwój, relacje, zdrowie?

Sztuka motywowania – czym jest energia osobista i skąd pochodzi? Jakie są współczesne metody motywowania ludzi do działania? Ja – człowiek, ja-pracownik? Czym cechują się turkusowe organizacje i dlaczego odnoszą sukcesy. Co oznacza dziś odnoszenie sukcesów?

Rozwijanie talentów i mocnych stron w oparciu o talenty Instytutu Gallupa (etap I – Identyfikacja Talentów , etap II – Rozwijanie Mocnych Stron, etap III – Mocne Strony w Działaniu) – czym są talenty neuronalne? Czy każdy człowiek jest utalentowany? Jakie mam talenty i jak one wpływają na moje życie zawodowe i prywatne? Diagnoza talentów wiodących i wnioski do pracy indywidualnej. Wypracowanie mocnych stron w oparciu o talenty. Mocne strony i talenty w działaniu – jak mogę nimi zarządzać?

Talenty i mocne strony w praktyce rodzicielskiej – wnioski i wskazówki dla rodziców i dzieci wynikające z diagnozy talentów wg Instytutu Gallupa

Talenty i mocne strony w praktyce nauczycielskiej – wnioski dla współpracy z rodzicami, dziećmi, gronem pedagogicznym wynikające z diagnozy talentów wg Instytutu Gallupa

Zarządzanie zespołem w oparciu o talenty Gallupa – czym jest zespół; jak wykorzystać konkretne talenty do budowania zespołu? Proces wytyczania wspólnym celów. Role w zespole. Cechy prawdziwego lidera.

Diagnoza predyspozycji edukacyjnych i zawodowych w oparciu o Kompas Kariery (Career Direct) – diagnoza osobowości, zainteresowań zawodowych, predyspozycji i wartości oraz wytyczenie planu rozwojowego dla dorosłych i młodzieży; szczegóły na stronie: https://careerdirect-ge.org/

Cykl warsztatów dla rodziców: „Rodzicielstwo z Pasją” – atrybuty rodzica z pasją, kompetencje współczesnych rodziców, rozumienie trendów i rzeczywistości VUCA, budowanie poczucia własnej wartości rodzica i dziecka, „instrukcja obsługi” przedszkolaka i nastolatka, sztuka towarzyszenia w oparciu o najważniejsze kompetencje współczesnych rodziców, sztuka komunikacji w oparciu o wartości, profilaktyka zagrożeń.

Zarządzanie sobą w procesie zmiany życiowej i zawodowej – czym jest zmiana? Jak ją postrzegam i jak na mnie wpływa? Co mogę zrobić? Etapy zmiany i miejsce, w którym jestem? Co jest dla mnie najważniejsze? O co chcę zadbać?

Zarządzanie sobą w czasie pracy – ile potrafię zmieścić w jednostce czasu? Jakie emocje towarzyszą mojej pracy i dlaczego? Jak wygląda mój dzień pracy? Co pożera mój czas? Na co mam a na co nie mam wpływu? Czy umie wyznaczać sobie priorytety i się ich trzymać? Jak pracować nad konsekwencją?

Zarządzanie sobą w czasie wolnym – czym jest czas wolny? Czy dysponuję czasem wolnym? Jestem czy robię? Kiedy jestem a kiedy robię? Co mnie motywuje i dlaczego?

Zarządzanie sobą w SIECI – warsztaty dla dorosłych i młodzieży, nauczycieli, rodziców – kim jestem w sieci? Nowe technologie komunikacji – co mi dają? Czy sieć mi zagraża? W jaki sposób mogę sieć wykorzystać?

Materializm i konsumpcjonizm we współczesnym świecie – czy mi zagraża? Rola reklamy w moim życiu – czym jest materializm i konsumpcjonizm i jaki ma wpływ na dzieci i dorosłych, na budowanie relacji i kształtowanie postaw. Czym jest dla mnie reklama i jak wpływa na moje nawyki np. żywieniowe i na relacje? Kształtowanie dobrych nawyków w świecie konsumpcyjnym.

Pokolenia X, Y, Z w szkole, w domu i w pracy – zarządzanie różnorodnością. Komunikacja między pokoleniami – jakie są cechy pokolenia boomu, X, Y, Z? Kim jest pokolenie sieci? Jak komunikuje każde z pokoleń i co to oznacza? W czym się różnimy a w czym jesteśmy podobni? Techniki i narzędzia uczenia się i pracy. Komunikacja w oparciu o wartości.

Warsztaty Uważności – czym jest chwila obecna? Czy potrafię się zatrzymać? Czego potrzebuję, by być tu i teraz? Czego mi brakuje?

Warsztaty Profilaktyki Stresu i Nauka Relaksacji – czym jest stres? Czy to przyjaciel czy wróg? Jakie czynniki wpływają na moje samopoczucie i co mogę z tym zrobić? Moje sposoby regeneracji zasobów osobistych.

Profilaktyka wypalenia zawodowego – czym jest długotrwały stres? Jakie są oznaki wypalenia zawodowego i jak mogę sobie z tym poradzić? Sztuka korzystania ze wsparcia.

Warsztaty Dobrego Snu  – po co mi sen? Jakie mam nawyki związane ze snem i jakie są tego konsekwencje? Indywidualny plan pracy nad dobrym snem dla dorosłych i dla dzieci.

Zarządzanie emocjami, ustalanie indywidualnego stylu emocjonalnego i zarządzanie nim – czym są dla mnie emocje? Jakie są style emocjonalne? W jaki sposób mogę wpływać na mój osobisty styl emocjonalny i jak to zmienia moje życie?

Wartości w życiu osobistym i zawodowym – czym się kieruję w moim życiu? Co jest dla mnie ważne i jak wpływa na moje życie i moje wybory? Jak komunikuję w zależności od różnych wartości?

Rozwijanie postawy empatycznej – czym jest empatia i czy tylko dotyczy ludzi? Czego możemy się nauczyć od zwierząt? Jak mogę kształtować w sobie postawę empatyczną?

Pracuję z młodzieżą i osobami dorosłymi; indywidualnie i z grupą. Oferta szczegółowa na życzenie.

Facebook
Facebook
Instagram